You are here

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã miền thượng của huyện Nghĩa Hưng.

Cử tri các xã miền thượng huyện Nghĩa Hưng kiến nghị với đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Nghĩa Hưng một số vấn đề liên quan đến giải quyết các vướng mắc trong chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy hải sản và sang mục đích sử dụng khác. Cử tri đề nghị tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền cần có quyết sách quyết liệt hơn đối với việc giải quyết các vấn đề về môi trường, nhất là biện pháp xử lý rác thải ở nông thôn; Giải quyết vướng mắc và tạo điều kiện cho xã Nghĩa Trung xây dựng nhà máy đốt rác thải đảm bảo cho xã hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM. Cử tri cũng đề nghị với HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tiền hỗ trợ nông dân mất mùa do thiên tai, bão lũ vào năm 2017; sớm chuyển tiền hỗ trợ nông dân tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu phi. Tăng cường nguồn nhân lực y, bác sỹ cho các trạm y tế xã để đảm bảo hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.

 

Để nắm bắt sâu sát hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh cũng đã có buổi tiếp xúc trực tiếp với cử tri xã Nghĩa Thái. Cử tri xã Nghĩa Thái đề nghị tỉnh có các chính sách hỗ trợ, định hướng sản xuất, xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất lúa gạo để nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân, hạn chế tình trạng bỏ ruộng của nhân dân. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là hệ thống tưới tiêu để các địa phương có thể chủ động được tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho việc đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp. Quan tâm, giải quyết hệ lụy phức tạp về an ninh trật tự ở các khu, cụm công nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc thu tiền lắp đặt, xây dựng hạ tầng của nhà máy nước Hải Nam. Tăng mức trợ cấp chế độ thù lao cho cán bộ, chủ tịch, phó chủ tịch các đoàn thể xã hội theo Quyết định 30 của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí  Khương Thị Mai, Phó chủ tịch HĐND  đã trao đổi, làm rõ, giải thích cụ thể các vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Đối với kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, xã, HĐND tỉnh sẽ đề nghị các cơ quan chính quyền liên quan đối với từng lĩnh vực xem xét giải quyết. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của bộ, ngành TW, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các bộ, ngành TW./.

 

T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE