You are here

Công ty Điện lực Nam Định tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn, ổn định cho lưới điện 110 KV.

 

Lưới điện 110 kV gồm : 09 đường dây 110 kV từ 03 trạm 220 kV với tổng chiều dài 200 km và 12 trạm/22 máy biến áp 110 kV với tổng công suất đặt 776 MVA. Để đảm bảo an toàn cho lưới điện, Công ty Điện lực Nam Định chỉ đạo cho các đơn vị quản lý tăng cường công tác kiểm tra định kỳ; thí nghiệm định kỳ các thiết bị trên lưới; tiếp tục sửa chữa lưới điện; đầu tư củng cố lưới điện 110 kV. Kiểm tra định kỳ, duy tu bảo dưỡng, đo nhiệt độ các điểm mối nối, tiếp xúc trên đường dây và trong trạm biến áp, kiểm tra đo phóng điện cục bộ PD tại các ngăn tủ trung áp trong trạm biến áp 110kV để phát hiện sớm và ngăn ngừa sự cố; triển khai công tác chỉnh trang 5S đường dây  và trạm biến áp 110kV. Thí nghiệm dầu các máy biến áp 110 kV, lấy mẫu dầu tất cả các máy biến áp 110 kV khu vực để kiểm tra. Thí nghiệm định kỳ các trạm 110 kV.

Kiểm tra đo thông số đường dây 110 kV đảm bảo lưới điện 110 kV khu vực cấp điện ổn định và có dự phòng như Xuất tuyến 110 kV 173, 174 trạm 220 kV Trực Ninh; Dự án đường dây 110 kV đấu nối sau trạm 220 kV Trực Ninh; Cải tạo nâng cấp đường dây 110 kV lộ 175 trạm 220 kV Nam Định đến Trình Xuyên; Cải tạo nâng cấp đường dây 110 kV lộ 176 trạm 220 kV Nam Định đến Mỹ Lộc. ./

 

                                                  T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE