You are here

Công điện số 16 Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Nam Định

 

Công điện số 16

Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Nam Định Điện:

 

Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL; Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Nam Hà.

 Do xảy ra mưa lớn trên lưu vực hồ Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã lệnh cho Công ty Thủy điện Hòa Bình trước mắt mở 1 cửa xả vào hồi 16 giờ 00 ngày 10/10/2017.

          Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ và ảnh hưởng của việc xả lũ hồ Hoà Bình, Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Nam Định đề nghị Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố, các Sở, Ngành khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

1. Thông báo cho người dân, các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên sông, phương tiện vận tải thuỷ; các bến đò ngang biết thông tin xả lũ hồ Hoà Bình để chủ động các hiện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.

 

2. Rà soát, thực hiện phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

 

3. Chủ động vận hành linh hoạt hệ thống công trình thuỷ lợi theo Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi được duyệt, Phương án chống úng để tiêu thoát nước chống úng cho cây trồng đặc biệt là diện tích lửa đang trong thời kỳ thu hoạch bị đổ.

 

4. Đài Phát thanh & Truyền hình Nam Định khẩn trương và tăng cường thời lượng phát tin về lịch xả lũ hồ Hoà Bình, diễn biến tình hình mưa lũ và công tác phòng chống úng trên địa bàn tỉnh để các cấp chính quyền địa phương, chủ các phương tiện giao thông thuỷ và người dân chủ động ứng phó

 

 

5. Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT& TKCN các huyện, thành phố, các Sở, Ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Nam Định (qua số điện thoại 02283.649.217 fax 02283.646.779). Hết công điện .Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE