You are here

Công điện số 05 của chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và xả lũ của hồ thủy điện Hòa Bình

         

 

Công điện số 05 của chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và xả lũ của hồ thủy điện Hòa Bình 

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định  Điện:

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Nam Hà. Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL.

Từ 11 giờ ngày hôm nay 11/10/2017, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở 08 cửa xả đáy và phát điện tối đa.

          Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam Định, mực nước các triền sông Hồng, sông Đào trên báo động 2 tại Nam Định. Mực nước sông Hồng phía hạ du và sông Ninh cơ tại Trực Phương huyện Trực Ninh trên báo động 3.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ và ảnh hưởng của việc xả lũ, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố, các Sở, Ngành; Các Công ty TNHH  một thành viên KTCTTL thực hiện nghiêm túc công điện số 17 của BCH PCTT&TKCN tỉnh và khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Triển khai chống lũ theo cấp báo động trên các triền sông. Tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra chặt chẽ hệ thống đê, kè, cống, nhất là các hư hỏng đê điều trong thời gian qua, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra; Thông báo cho nhân dân tại các vùng bối, các bến đò ngang, các hoạt động SX kinh doanh khai khai thác cát biết thông tin xả lũ của hồ Hòa Bình. Kiểm tra chặt chẽ các bến đồ ngang, sẵn sàng sơ tán dân theo phương án di dân tại các vùng bối, bãi, chủ động tiêu rút nước đệm theo quy trình. Triển khai chống tràn cho các đoạn đê thấp, nhất là đê hữu Ninh Cơ huyện Trực Ninh

2. Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, sở , ngành duy trì lực lượng thường trực, phương tiện tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống.

3. Đài Phát thanh & Truyền hình Nam Định khẩn trương phát tin về xả lũ của hồ thuỷ điện Hoà Bình. Tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến tình hình mưa lũ và công tác phòng chống úng trên địa bàn tỉnh để các cấp chính quyền địa phương, chủ các phương tiện giao thông thuỷ và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do việc xả lũ hồ chứa gây ra.

4. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động xuống địa bàn, phối hợp với các địa phương triển khai chống mưa, lũ. Các Sở, Ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triẻn khai các biện pháp ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Nam Định (qua số điện thoại 02283.649.217).  Hết công điện.

 

 

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE