You are here

Chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).

Cùng đi với đồng chí Phó bí thư thường trực  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định và đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của MTTQ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan và các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, vận động nhân dân, các chức sắc và đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng, đảm bảo mối quan hệ đoàn kết thống nhất giữa các tôn giáo. MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện hữu hiệu công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia nhất là có những đóng góp quan trọng đối với chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận trên địa bàn toàn tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí tin tưởng, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. ./

                                                T/h: Lê MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE