You are here

Bảo tàng tỉnh tổ chức lễ kỉ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành (1958- 2018); đón nhận huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa uỷ quyền chủ tịch nước, đồng chí Trần Lê Đoài- phó chủ tịch UBND tỉnh trao huân chương lao động hạng ba cho tập thể cán bộ, viên chức bảo tàng tỉnh.

 

         

60 năm xây dựng và phát triển,bảo tàng tỉnh đã khẳng định vị thế là bảo tàng hạng 2 trên toàn quốc. Các thế hệ lãnh đạo, viên chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học để phục vụ cho nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, kho cơ sở của Bảo tàng Nam Định đang lưu giữ và phát huy trên 21 nghìn tư liệu, hiện vật; trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều bộ sưu tập độc đáo, quý hiếm phản ánh khá toàn diện về lịch sử tự nhiên và lịch sử xã hội  của quê hương Nam Định. Bên cạnh đó, bảo tàng tỉnh còn tổ chức phối hợp, kiểm kê, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện một hồ sơ di sản văn hóa  phi vật thể  đại diện của nhân loại, 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Triển khai xây dựng 4 đề tài khoa học, 1 đề án, 17 bộ sưu tập hiện vật và nhiều báo cáo chuyên đề về lịch sử, xã hội  của địa phương./.

 

                                                                            

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE