You are here

Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thảo luận các dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII.

Các đại biểu được chia làm 5 tổ, tập trung thảo luận, góp ý chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Các đại biểu thống nhất, dự thảo các chương trình hành động của tỉnh ủy cơ bản đã bám sát nội dung các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa XII. Trên tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để góp phần hoàn thiện dự thảo chương trình hành động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm rõ thêm nội dung chương trình hành động của tỉnh ủy triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, trong đó nhấn mạnh đến Nghị quyết số 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 19 về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đánh giá cao tinh thần học Nghị quyết và tham gia  đóng  góp ý vào chương trình hành động của tỉnh ủy của các đại biểu, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 19, coi việc thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, cấp thiết cần phải giải quyết sớm. Kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên về kết quả triển khai thực hiện./.

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE