You are here

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức họp trực tuyến với các địa phương triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tại điểm cầu tỉnh Nam Định, dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực  Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, cùng các thành viên trong ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TW, đến thời điểm này, Ban chỉ đạo TW và Ban chỉ đạo tại các địa phương, Ban chỉ đạo của 3 bộ: Bộ quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thực hiện tổng điều tra riêng đã hoàn thiện công tác chuẩn bị để sẵn sàng thu thập thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ 0h ngày 1/4/2019. Các Ban chỉ đạo TW và địa phương cơ bản tổ chức xong tập huấn công tác phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn; tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê; tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng điều tra. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có sự tham gia của 9.300 giám sát viên các cấp, khoảng 110 nghìn điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra. Ban chỉ đạo TW đã hoàn thiện phiếu hỏi tổng điều tra; tài liệu hướng dẫn tổng điều tra; thiết lập mạng lưới tổng điều tra và đã hoàn thành công tác lập Bảng kê hộ vào ngày 20/1/2019 với tổng số trên 217 nghìn 500 địa bàn điều tra, trong đó có gần 197 nghìn địa bàn điều tra thường và gần 21 nghìn địa bàn đặc thù với 26,2 triệu hộ dân không bao gồm những người đang làm việc trong ngành công an, quân đội, những người làm việc tại các cơ quan đại diện vủa Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân cùng đi. Các chương trình phần mềm ứng dụng cũng như hạ tầng công nghệ thông tin đã được hoàn thiện để sẵn sàng cho việc thu thập thông tin. Công tác tuyên truyền đã được các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW ban hành các chỉ thị, văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương huy động mọi hình thức tuyên truyền về cuộc tổng điều tra tới toàn thể nhân dân; tích cực cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho cuộc tổng điều tra. Ban chỉ đạo các cấp tại địa phương tổ chức tuyên truyền đến những địa bàn khó khăn về địa lý, bất ổn về an ninh chính trị để nhân dân biết và hiểu đúng ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Bộ thông tin truyền thông chỉ đạo các công ty Viễn thông hỗ trợ gửi tin nhắn tới các thuê bao điện thoại di động về tổng điều tra, đảm bảo hệ thống thông tin thông suốt trong quá trình thực hiện thu thập thông tin tổng điều tra. Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng cập nhật bảng kê hộ trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 20/3/2019. Đặc biệt Ban chỉ đạo các cấp tại địa phương lưu ý các tổ trưởng và điều tra viên thống kê các địa bàn điều tra đã có thay đổi về địa giới hành chính theo thông tư 04 ngày 31/8/2012 và thông tư số 09 ngày 29/12/2017 của Bộ nội vụ để đảm bảo không trùng lặp trong điều tra, không bỏ sót các hộ dân cư thuộc địa bàn điều tra. Ban chỉ đạo các cấp rà soát các địa bàn khó khăn về địa lý hoặc vùng giáp biên cần có sự hỗ trợ của Bộ đội biên phòng để triển khai tổng điều tra theo kế hoạch. Tất cả các bộ, ngành, Ban chỉ đạo TW và địa phương đồng loạt tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào 7h sáng ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Sau thời điểm tổng điều tra, ngày 26/4/2019, Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố  trực thuộc TW báo cáo nhanh việc tổ chức tổng điều tra cho ban chỉ đạo TW để báo cáo Thủ tướng Chính phủ  và lãnh đạo Đảng, Nhà nước về kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 

                                                                                      T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE