You are here

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 tổ chức Hội nghị lần thứ 7 thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí  Đoàn Hồng Phong- Bí thư Tỉnh ủy  chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc xem xét thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, các đại biểu cần tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến. Trước mắt tiếp tục rà soát, xem xét kiểm tra lại các quy hoạch, điều chỉnh bổ sung cho đúng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh xây dựng nghị quyết công tác cán bộ một cách toàn diện ở các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục chú trọng xây dựng nông thôn mới; xã hội hóa các nguồn lực đầu tư.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội các cấp xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với nghị quyết của đảng bộ các cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương đơn vị. Chỉ đạo ban hành đồng bộ, kịp thời và quán triệt, triển khai nghiêm túc kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy nhằm tạo sự đột phá như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cũng thảo luận dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong đó mục tiêu tổng quát là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, triển khai toàn diện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí “Tỉnh nông thôn mới”. Tập trung xây dựng thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.       

 

                                                                            

T/h: Thúy Nga Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE