You are here

Chào ngày mới ( 14/06/2018 )
Chào ngày mới

Chào ngày mới ( 26/06/2019 )
26/06/2019
20 lượt xem
Chào ngày mới ( 25/06/2019 )
25/06/2019
27 lượt xem
Chào ngày mới ( 24/06/2019 )
25/06/2019
17 lượt xem
Chào ngày mới ( 23/06/2019 )
25/06/2019
13 lượt xem
Chào ngày mới ( 22/06/2019 )
25/06/2019
13 lượt xem
Chào ngày mới ( 21/06/2019 )
21/06/2019
57 lượt xem
Chào ngày mới ( 20/06/2019 )
20/06/2019
89 lượt xem
Chào ngày mới ( 19/06/2019 )
19/06/2019
66 lượt xem
Chào ngày mới ( 18/06/2019 )
18/06/2019
43 lượt xem
Chào ngày mới ( 15/06/2019 )
17/06/2019
43 lượt xem
Chào ngày mới ( 14/06/2019 )
14/06/2019
98 lượt xem
Chào ngày mới ( 13/06/2019 )
13/06/2019
89 lượt xem
Chào ngày mới ( 12/06/2019 )
12/06/2019
73 lượt xem
Chào ngày mới ( 11/06/2019 )
11/06/2019
217 lượt xem
Chào ngày mới ( 10/06/2019 )
10/06/2019
71 lượt xem
Chào ngày mới ( 09/06/2019 )
10/06/2019
44 lượt xem
Chào ngày mới ( 08/06/2019 )
10/06/2019
104 lượt xem
Chào ngày mới ( 07/06/2019 )
07/06/2019
177 lượt xem
Chào ngày mới ( 06/06/2019 )
06/06/2019
106 lượt xem
Chào ngày mới ( 05/06/2019 )
05/06/2019
76 lượt xem
Chào ngày mới ( 04/06/2019 )
04/06/2019
89 lượt xem
Chào ngày mới ( 03/06/2019 )
03/06/2019
52 lượt xem
Chào ngày mới ( 02/06/2019 )
03/06/2019
93 lượt xem
Chào ngày mới ( 01/06/2019 )
03/06/2019
59 lượt xem
00:00Hình hiệu NTV+GTCT. Q. cáo, Phim truyện: Đứa con khác họ - Tập 20
00:50Ngon và lành: Cách làm mùng muối giá để giảm độc tố
01:10Dân ca nhạc cổ: Tình Huế vấn vương
01:40Tìm hiểu thế giới tự nhiên:Bí mật của loài hươu đuôi trắng – P1
02:00Q.cáo+Phim truyện VN: Vẫn có em bên đời - Tập 6
02:45Trailer + Thông điệp
02:50Chuyên mục Câu chuyện xóm làng:Chia sẻ với trẻ em khó khăn
03:00Chương trình ca nhạc: Hà Nội – Huế - Sài Gòn
03:30Phim tài liệu: Cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Chính - người của tư duy đột phá
04:00Giải mã
04:30Q.cáo+ Phim truyện: Mặt trời mùa đông- Tập 5
05:15Chuyên mục sức khỏe và cuộc sống, Hồ sơ mật
05:30Chạy chữ giới thiệu chương trình , Trailer + Thông điệp
05:35Thể dục buổi sáng
05:50Chính sách mới , Quảng cáo
06:00THỜI SỰ : Chào ngày mới, Quảng cáo
06:25Chuyên mục Câu chuyện xóm làng:Chia sẻ với trẻ em khó khăn
06:35Chuyên mục Bảo hiểm xã hội:Triên khai luật Bảo hiểm y tế
06:45 Mỗi ngày một cuốn sách
06:50Chạy chữ GT Chương trình TH trong ngày, Trailer + Thông điệp Quảng cáo+ Giới thiệu phim
06:55Phim truyện: Tình muộn - Tập 18
07:40Giải mã
08:10Chương trình ca nhạc: Đôi bờ tiếng ru
08:40Giới thiệu phim +Trailer ,Quảng cáo +Phim truyện: Khát vọng đen tối - Tập 72
09:30Ký sự truyền hình
09:50Chuyện cảnh giác
10:05Điểm đến
10:25Lời cảnh báo
10:40Phim tài liệu
11:00Bản tin trưa
11:05Bản tin quốc tế , Quảng cáo
11:10Ca nhạc thiếu nhi: Tây Nguyên ơi - p1
11:25Chuyên mục Nam Định - tôi yêu
11:35Phút thư giãn
11:40Hồ sơ mật
12:00Giới thiệu chương trình, Chương trình ca nhạc: Duyên quê
12:30Trailer +Q. cáo+Phim truyện: Đừng quên hoa hồng - Tập 48
13:15Chuyên mục thời tiết nông vụ
13:30Phim tài liệu: Cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Chính- người của tư duy đột phá
14:00Chuyên mục Phụ nữ việt
14:10Dân ca nhạc cổ: Đất nước trọn niềm vui
14:40Di sản văn hóa
15:00Chính sách mới
15:10Chương trình ca nhạc: KHQH – Sóng và anh
15:40Hồ sơ mật
15:50Chuyên mục sức khỏe và cuộc sống
16:00Tìm hiểu thế giới tự nhiên:Bí mật của loài hươu đuôi trắng – P1
16:20Bản tin thể thao
16:35Trao đổi LHTHTQ lần thứ 38: Phim tài liệu: Sức lan tỏa từ chỉ thị 05
16:50Giới thiệu chương trình+ Trailer + Thông điệp.
16:53Địa chỉ văn hóa: Cổ liêu linh tự
17:15Mỗi ngày một cuốn sách
17:20Ngon và lành: Cách làm mùng muối giá để giảm độc tố
17:30Tạp chí Đại đoàn kết
17:40Chuyên mục Ước mơ cho em:Em học sinh ở huyện Trực Ninh
17:50Làm Theo Bác
18:00Q.cáo + Phim truyện: Trả giá - Tập 10
18:50Quảng cáo + Dự báo TT+ Giá cả TT
19:00Chuyển tiếp VTV
19:50Giới thiệu chương trình TH trong ngày, Trailer + Thông điệp
20:00- Thời sự Nam Định, Bản tin quốc tế, Quảng cáo
20:25Nhịp sống thể thao
20:30Quảng cáo, Trailer, Thông điệp
20:32Tạp chí Đảng trong cuộc sống:Quấn triệt nghị quyết hội nghị TW10 khóa XII
20:52Q. cáo, Phim truyện: Hãy nói anh yêu em - Tập 35
21:40Chuyên mục Ước mơ cho em:Em học sinh ở huyện Trực Ninh
21:50Lời cảnh báo
21:55Q.cáo+ Phim truyện: Tình cuối chân trời - Tập 34
22:50Bản tin cuối ngày
22:55Phút thư giãn
23:05Phim tài liệu: Cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Chính- người của tư duy đột phá
23:30Chương trình ca nhạc: KHQH – Sóng và anh