You are here

UBND huyện Xuân Trường tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình "tự quản- tự phòng- tự bảo vệ" trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2007 - 2017.

Tham dự buổi tọa đàm, các điển hình, tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ". Tại huyện Xuân Trường, mô hình "tự quản- tự phòng- tự bảo vệ" đã có sức lan tỏa sâu rộng, phát huy hiệu quả thiết thực, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia : như phong trào xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc; an toàn trường học; xứ đạo không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; xây dựng chùa tinh tiến...

Tập trung giải quyết, ổn định tình hình một số nơi có mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, phức tạp trong tôn giáo, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; tổ chức hòa giải thành công hơn 440 vụ việc; Giáo dục cảm hóa hơn 2.500 lượt đối tượng ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội; quần chúng nhân dân cung cấp hơn 1.100 nguồn tin có giá trị phục vụ giải quyết hơn 1.400 vụ việc về ANTT. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Tỉnh ủy, 95% số xã - thị trấn và hơn 91% số thôn- xóm- tổ dân phố trên địa bàn huyện xếp loại khá trong thực hiện mô hình "tự quản- tự phòng- tự bảo vệ"./.

 

 

 

T/h: Lê Hải Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE