You are here

Trung tâm giáo dục quốc phòng- an ninh tỉnh tổ chức lớp giáo dục kiến thức quốc phòng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật.

Trong thời gian học tập, các em được trang bị những kiến thức cần thiết, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng thực hành sử dụng các loại vũ khí trang bị, cũng như những  nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

237 sinh viên thuộc hệ Đại học khóa 10 và hệ Cao đẳng khóa 18 trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định được học tập, rèn luyện tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh từ ngày 23/5 đến 19/6/2016. Trong thời gian học tập, các em được trang bị những kiến thức cần thiết, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng thực hành sử dụng các loại vũ khí trang bị, cũng như những  nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng - an ninh là một nhiệm vụ góp phần xây dựng và củng cố sức mạnh dân tộc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

                                                                             T/h: Thúy Nga Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE