You are here

Thành phố Nam Định tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Năm 2018, thành phố Nam Định đã giao 180 công dân cho 6 đầu mối nhận quân gồm Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định, Lữ đoàn 214 - Quân khu 3, Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định, Trung đoàn 165 - Sư đoàn 312 Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau thời gian phúc tra của các đơn vị nhận quân, đến nay 180 tân binh của Thành phố đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị được phục vụ trong quân đội, không có trường hợp nào phải loại trả... Có được kết quả này là do cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường xãđã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự./.

 

T/h: Vũ Đức-Bộ CHQS tỉnh Nam Định. Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE