You are here

Sở Y tế diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh năm 2017 với mật danh “YT-17”

Từ tình huống giả định có chiến tranh xâm lược. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chuyển hoạt động của địa phương, ngành y tế vào trạng thái về quốc phòng. Trước tình hình đó, Ban chấp hành Đảng bộ sở Y tế đã tổ chức hội nghị mở rộng để ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Tiếp đó, Ban giám đốc Sở Y tế triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành sang thời chiến, tổ chức hiệp đồng bảo đảm y tế trong tác chiến phòng thủ.

         

Trong phần tổ chức triển khai đội phẫu cứu chữa cơ bản và thực hành cứu chữa thương bệnh binh, các lực lượng tham gia diễn tập đã có sự tập luyện và chuẩn bị chu đáo, thuần thục trong thực hành cứu chữa thương bệnh binh, đồng thời có sự hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình cuộc diễn tập.

Thông qua cuộc diễn tập đã giúp cho ngành y tế nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, chỉ huy hiệp đồng khi chuyển hoạt động vào các trạng thái quốc phòng, bảo đảm cho tác chiến phòng thủ tỉnh, khả năng huy động mọi nguồn lực của ngành trong điều kiện địch đánh phá trên địa bàn. Đây cũng là dịp để bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện của ngành y tế bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, của ngành Y tế và lực lượng vũ trang tỉnh đối với nhiệm vụ quốc phòng- an ninh./.

 

 

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE