You are here

Huyện Vụ Bản tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã

Trong phần diễn tập vận hành cơ chế các lực lượng tham gia đã nắm chắc nội dung, thể hiện được phương pháp triển khai điều hành, duy trì thảo luận đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, các vai trong diễn tập đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nắm chắc nguyên tắc, ý định diễn tập, trên từng cương vị, chức trách đảm nhiệm vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương mình để xử trí các tình huống. 

Các bộ phận tham gia thực binh đánh địch đổ bộ đường không đảm bảo đúng nguyên tắc chiến thuật, sát địa hình thực tế và cách đánh truyền thống của lực lượng Dân quân. Thông qua diễn tập đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh và đánh giá trình độ huấn luyện, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của Khu vực phòng thủ xã, thị trấn./.

T/h: Ngọc HàÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE