You are here

Huyện Trực Ninh triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.

Năm 2018, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh sẽ chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, tập trung vào đối tượng là bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm, tổ trưởng dân phố, cán bộ chuyên viên các ban ngành, đoàn thể của huyện, cán bộ công chức UBND các xã, thị trấn không là đại biểu HĐND xã, thị trấn và các chức sắc phật giáo. Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Trực Ninh cũng chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trong huyện đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân theo hướng đa dạng, phong phú tạo sự hấp dẫn đối với người học, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo kế hoạch ở tất cả các cấp các ngành./.

 

                                                                          

T/h: Đài PT huyện Trực NinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE