You are here

Huyện Giao Thủy tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2017.

Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn với 9 vấn đề huấn luyện. Trong từng giai đoạn huấn luyện các lực lượng tham gia diễn tập đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tiếp nhận và xử lý tốt các tình huống phức tạp, khẩn trương, thể hiện được vai trò chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, đúng phương châm, ngắn gọn, sát thực tế. Phần thực binh với nội dung lực lượng dân quân cơ động phối hợp với lực lượng dân quân tại chỗ phục kích địch tiến công vào địa bàn, các lực lượng đã thể hiện tốt khả năng hiệp đồng, các kỹ, chiến thuật được huấn luyện áp dụng vào thực tế chiến đấu đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập, đã từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án chiến đấu ở các xã, thị trấn góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc./.

T/h: Đức Trung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE