You are here

Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Công an tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định.

Giai đoạn 2010 – 2015, việc triển khai Quy chế phối hợp giữa ngành Nông nghiệp & PTNT với Công an tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn của ngành nông nghiệp, giúp các đơn vị của ngành nông nghiệp hoạt động tuân thủ theo pháp luật, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ngành đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến 44 vụ việc mâu thuẫn, khiếu tố ở 37 xã, phường, thị trấn; phối hợp nâng cao chất lượng mô hình phong trào “Ba an toàn” – “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn” ở địa bàn thôn, xóm góp phần thuận lợi cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030, ngành nông nghiệp tập trung triển khai tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp, từ thực tiễn đó đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh, an toàn Ngành nông nghiệp cũng nâng lên tầm cao mới tạo môi trường an toàn, đảm bảo an ninh cho sản xuất và phát triển kinh tế./.

T/h: Thúy Nga 

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE