You are here

Hội đồng Giáo dục QP- AN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP- AN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP- AN tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP- AN tỉnh nhấn mạnh: Để công tác giáo dục QP- AN đi vào nề nếp và đạt hiệu quả, năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP- AN từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp về công tác giáo dục QP- AN; rà soát nắm chắc các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức QP- AN theo phân cấp; Sở giáo dục- đào tạo  phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  kịp thời khắc phục dứt điểm và không để lặp lại những khó khăn về trang thiết bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục QP- AN của các trường học trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra làm cơ sở nâng cao chất lượng thực hiện môn học giáo dục QP- AN cho học sinh, sinh viên; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chú trọng giáo dục QP- AN cho lực lượng ngư dân hoạt động trên biển, các chức sắc chức việc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên tuyến biên giới biển của tỉnh; Đẩy mạnh công tác giáo dục QP- AN toàn dân, nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức QP- AN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm 2017, Hội đồng giáo dục QP- AN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy cử 4 đồng chí đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP- AN tại Học viện Quốc phòng, 12 đồng chí đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP- AN tại Trường Quân sự Quân khu; mở 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN đối tượng 3; chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP- AN các huyện thành phố mở 45 lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho đối tượng 4; mở 10 lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo; tổ chức học rải môn giáo dục QP- AN cho 57 trường THPT, giảng dạy tập trung cho hơn 1.400 sinh viên./.

 

T/h: Lê Hải Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE