You are here

Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh kiểm tra công tác giáo dục QP-AN tại 8 trường THPT trên địa bàn 5 huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Xuân Trường và Giao Thủy

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, kế hoạch giảng dạy, chế độ mua sắm, bảo quản trang bị và chất lượng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2017-2018 và năm  2018-2019, kiểm tra nhận thức và thực hành điều lệnh đội ngũ, các tư thế vận động trên chiến trường theo nội dung chương trình học đối với học sinh các khối. Qua kiểm tra cho thấy,bên cạnh những khó khăn do thiếu giáo cụ trực quan, chất lượng trang thiết bị giảng dạy chưa bảo đảm, song cơ bản các trường đã bám sát nội dung chương trình giảng dạy, có sự linh hoạt trong sắp xếp chương trình học, tích cực học hỏi nghiên cứu các phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức của học sinh. Trên cơ sở những thiếu sót, hạn chế, thời gian tới các trường cần tiếp tục khắc phục để góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn giáo dục QP-AN đạt được mục đích yêu cầu đề ra./.

T/h: ĐứcTrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE