You are here

Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục QP và AN Quân khu 3 làm việc với Hội đồng Giáo dục QP và AN tỉnh Nam Định

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Hội đồng Giáo dục QP và AN Quân khu 3 đã thực hiện phương pháp kiểm tra nhận thức bằng cách trao đổi thảo luận và trắc nghiệm về chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Giáo dục QP – AN tỉnh trong thời gian qua; kiểm tra các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Giáo dục QP – AN: tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị Luật Giáo dục QP – AN theo Nghị định số 13 năm 2014 của Chính Phủ và Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07 của Ban Tổ chức TW, các Thông tư hướng dẫn của các Bộ – Ban – Ngành và hướng dẫn phối hợp giữa Hội đồng Giáo dục QP – AN Quân khu 3 và Hội đồng Giáo dục QP – AN tỉnh; kết quả công tác giáo dục QP – AN cho các đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng 4 từ tháng 1/2016 đến nay. Điểm mới trong công tác bồi dưỡng kiến thức giáo dục QP – AN trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua là tích cực, chủ động, sáng tạo, luôn tăng về số lượng, nâng cao chất lượng, đa dạng các đối tượng, phong phú về nội dung, sinh động về hình thức; thông qua bồi dưỡng kiến thức QP – AN góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về đường lối, nhiệm vụ xây dựng, củng cố QP – AN ở địa phương, cơ sở.

 

Qua Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục QP và AN Quân khu 3, Hội đồng Giáo dục QP – AN tỉnh Nam Định đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng bố trí cán bộ quản lý và giáo viên đảm nhiệm bộ môn giáo dục  QP – AN các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề; đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, mô hình học cụ cho Trung tâm giáo dục QP – AN của tỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên.

Kết quả kiểm tra thực tế ở 3 đơn vị cấp huyện, 1 đơn vị cấp sở, và kiểm tra tại Hội đồng Giáo dục QP – AN tỉnh là cơ sở để Quân khu 3 tổng hợp kết quả và báo cáo Hội đồng GD QP – AN Trung ương./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE