You are here

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức chấm thi “Hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật năm 2018”

Hội thi được Bộ Tư Lệnh Quân khu 3 tổ chức khai mạc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, sau đó tổ chức đến từng cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu để chấm thi với các nội dung về công tác tham mưu kỹ thuật; Quân khí; Xe - máy; kỹ thuật - Tăng thiết giáp.

Nhận thức chung về công tác kỹ thuật và Cuộc vận động 50; công tác xây dựng nền nếp chính quy quân đội, nền nếp chính quy ngành kỹ thuật; công tác quản lý, điều hành kho; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; thực hành tổ chức ngày kỹ thuật; hệ thống sổ sách quản lý nghiệp vụ theo quy định; nhà kho sung, pháo; khí tài quản lý; nhà kho đạn dược; xe ô tô tốt, nhà xe ô tô tốt; xe thiết giáp tốt; nhà xe thiết giáp tốt.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức toàn diện về công tác kỹ thuật và cuộc vận động 50 cho cán bộ, nhân viên chuyên ngành kỹ thuật. Qua đó, tạo bước chuyển tích cực trong quản lý, đầu tư củng cố hệ thống cơ sở kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, nâng cao hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của đơn vị, xây dựng nền nếp chính quy quân đội, nền nếp chính quy ngành kỹ thuật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… Các phần thi của Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã được Ban tổ chức và Ban Giám khảo đánh giá đạt loại khá, giỏi./.

T/h: Vũ Đức.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE