You are here

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra chất lượng giáo dục, đào tạo và xây dựng chính quy tại trường Quân sự tỉnh Nam Định năm 2018.

Kiểm tra toàn diện các mặt giáo dục xây dựng nếp sống chính quy của nhà trường trong đó tập trung vào các nội dung: phương pháp thông qua bài giảng, thực hành huấn luyện, kiểm tra bắn súng k54 và tiểu liên AK bài 1, công tác bảo đảm cơ sở vật chất, hệ thống văn bản sổ sách bảo đảm cho công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, công tác đảng, công tác chính trị, kiểm tra điều lệnh đội ngũ tay không và giáo viên thực hành giảng 1 bài giáo dục chính trị. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao những điểm mạnh mà nhà trường đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những điểm còn hạn chế cần nhanh chóng khắc phục sửa chữa góp phần xây dựng Trường Quân sự tỉnh ngày càng vững mạnh đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong tình hình mới. Tổng hợp kết quả kiểm tra Trường Quân sựu tỉnh được đánh giá đạt khá.

 

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE