You are here

Ban chỉ huy quân sự thành phố Nam Định tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2016.

Lực lượng vũ trang thành phố tập trung Quán triệt sâu sắc Nghị quyết TW VIII, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2016, lực lượng vũ trang thành phố tập trung Quán triệt sâu sắc Nghị quyết TW VIII, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Huấn luyện lực lượng thường trực theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc” sát với đối tượng tác chiến, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, lấy huấn luyện thực hành làm chính; nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đảm bảo an toàn cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế gắn với xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

Trong dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phát động và tổ chức cho các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua, quyết tâm đạt thành tích cao trong công tác huấn luyện năm 2016./.

 

T/h: Thúy NgaÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE